საზოგადოებრივი
104.5 FM

გრიგოლ გოგელია

დაბადების თარიღი: 
1974 წლის 9 აგვისტო 

განათლება: 

1991-1996 - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტი. 
1995 მაისი-ნოემბერი - გერმანია, ბადენ-ვიუნტერბერგის ექსპორტის აკადემია, საერთაშორისო ბიზნესი. 

ადმინისტრაციული საქმიანობა: 

2012-2013 წლის მაისამდე - სს "სარაჯიშვილის" ბიზნეს განვითარებისა და სტრატეგიული დაგეგმარების სამსახურის დირექტორი; 
2013 - სექტემბერი - დეკემბერი - საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორთან არსებული მრჩეველთა ჯგუფის წევრი; "მაუწყებლის სტრატეგიული განვითარების გეგმის" თანაავტორი;
2005-2011- საქართველოს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის, სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი;
2001-2005 - საქართველოს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის, სამართლებრივი დეპარტამენტის სპეციალისტი;
2000-2001- ს.ს. საქართველოს ტელეკომის, გაყიდვებისა და რეკლამის სექტორის ხელმძღვანელი; 
1996-2000 - შ.პ.ს. "ელტას" დირექტორი;
1993-1996 - შ.პ.ს. "ესაბის" მარკეტინგის დირექტორი; 

აკადემიური საქმიანობა: 

2006-2008 - კავკასიის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი; 
2011- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორის ხარისხის მაძიებელი; 
სადოქტორო თემა: დემოკრატიული სამართლის ცნება. 

აკადემიური ინტერესი: 

სამართლის, პოლიტიკური და მორალური ფილოსოფია; საკონსტიტუციო სამართალი; სამართალი და ინტერპრეტაცია; სამართლის უზენაესობა; სამართლებრივი სახელმწიფო; სამართლის ფილოსოფიის ისტორია; ბიზნეს სტრატეგიები; ბრენდ მენეჯმენტი. 

სწავლების გამოცდილება: 

2006-2008 - კავკასიის სამართლის სკოლა, სამართლის ფილოსოფია. 

ჯილდო: 

2006-2007 - კავკასიის სამართლის სკოლის საუკეთესო ლექტორი. 

პუბლიკაციები: 

"სამართლებრივი პოზიტივიზმი", 
სამართალი, N 1-2, 2005, 80-88 
"სამართალი, ავტორიტეტი და მორალი თანამედროვე სამართლებრივ პოზიტივიზმში", 
ადამიანი და კონსტიტუცია, N 4, 2005, 88-103 

ენები:

ქართული, ინგლისური, რუსული. 

უახლესი