საზოგადოებრივი
104.5 FM

გამოკითხვა

საზოგადოებრივი მაუწყებლის რომელ პლატფორმას იყენებთ ყველაზე ხშირად?
ყველა გამოკითხვა
საკონტაქტო ინფორმაცია
 • სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებელი
  მ.კოსტავას ქ. 68
  0171, თბილისი, საქართველო.
 • ახალი ამბების სამსახური
  ტელ. 2409409
  ელ-ფოსტა: [email protected]
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური
  ტელ. 2409477
  ელ-ფოსტა: [email protected]
 • გაყიდვების ჯგუფი
  ტელ. 2409040
  ელ-ფოსტა: [email protected]
 • ადმინისტრაციული დეპარტამენტი
  ტელ. 2409191
  ელ-ფოსტა: [email protected]
 • მარკეტინგის სამსახური
  ტელ. 2409054
  ელ-ფოსტა: mar[email protected]
 • სპორტული მიმართულება
  ტელ. 2409101
  ელ-ფოსტა: [email protected]   

უახლესი