საზოგადოებრივი
104.5 FM

გამოკითხვა

საზოგადოებრივი მაუწყებლის რომელ პლატფორმას იყენებთ ყველაზე ხშირად?
ყველა გამოკითხვა
სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებელი; დამოუკიდებელი მარწმუნებელი დასკვნა 2014 წლის საგადასახადო ანგარიშგებაზე (აუდიტის ანგარიში); 2014 წლის პირველი იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით

უახლესი