საზოგადოებრივი
104.5 FM

გამოკითხვა

საზოგადოებრივი მაუწყებლის რომელ პლატფორმას იყენებთ ყველაზე ხშირად?
ყველა გამოკითხვა
სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებელი; დამოუკიდებელი მარწმუნებელი დასკვნა ორგანიზაციის მიერ 2014 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ; 20 აპრილი, 2015 წელი;

უახლესი