საზოგადოებრივი
104.5 FM

გამოკითხვა

საზოგადოებრივი მაუწყებლის რომელ პლატფორმას იყენებთ ყველაზე ხშირად?
ყველა გამოკითხვა
სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებელი; 2014 წლის დოკუმენტების სამართლებრივი შესწავლის ანგარიში (აუდიტის ანგარიში)

უახლესი