საზოგადოებრივი
104.5 FM
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 22 მაისი, 2017
გამოქვეყნებულია: 2017-05-22, 15:05

სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 22 მაისის სხდომის დღის წესრიგი

სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #375, სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" მიერ პირდაპირი ეთერის მობილური სატელევიზიო გადამცემ-მიმღები სისტემის კომპლექტის შესყიდვასთან დაკავშირებით ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #376, სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" ბიუჯეტში ცვლილების შეტანისა და სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს" 2017 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

1164

უახლესი