საზოგადოებრივი
104.5 FM
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 29 ივნისი, 2017
გამოქვეყნებულია: 2017-06-29, 21:50

სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 29 ივნისის სხდომის დღის წესრიგი

სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #381, სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს" 2017 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #382, სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" მიერ ტექნიკური გადაიარაღების განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #383, სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" მიერ ვიდეოკამერების შესყიდვასთან დაკავშირებით ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #384, სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" მიერ, თანმდევი საგარანტიო პირობების ფარგლებში, გეგმიური ფასიანი მომსახურებით 20 (ოცი) ერთეული მე-3 კლასის მაღალი განმავლობის ავტომანქანის შესყიდვასთან დაკავშირებით ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

1227

უახლესი